Aké lekárske diagnózy sú kvalifikované pre kúpeľne a presne ako často?

Rate this post

Chceli by ste vedieť, kto a kedy je kvalifikovaný do kúpeľov? Pripravili sme pre vás asistenta, vďaka ktorému sa určite ľahšie zorientujete v probléme klubovej terapie zdravia hradenej zdravotnou poisťovňou. V krátkom článku sa určite dozviete:

 • To má nárok na liečbu medspa
 • Ako často môžem získať povolenie na kúpeľnú liečbu a tiež v ktorom tíme
 • Aká je liečba starostlivosti o návrh na liečbu medspa
 • Koľko zaplatím za dennú kúpeľnú terapiu?Aké lekárske diagnózy sú kvalifikované pre kúpeľne a presne ako často?

Čo je to kúpeľná liečba?

Po náročnom ošetrení, po úraze, chirurgickom zákroku, ale aj s pravidelne riešenou pretrvávajúcou diagnózou môžu Slováci absolvovať ambulantnú aj rehabilitačnú liečbu, spravidla na ich adresu. Je veľmi dôležité, najmä vyplniť trvanie, kým osoba nedosiahne medspa na lôžkovú kúpeľnú liečbu. Odporúča sa napríklad po procedúrach na muskuloskeletálnom systéme, po neurologických alebo kardiovaskulárnych operáciách, ale aj pri problémoch po kardiovaskulárnom ochorení alebo po neočakávanej cievnej a cievnej mozgovej príhode. Kúpeľná terapia sa teda priamo týka predchádzajúcej ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti.

Aké sú výhody dennej kúpeľnej terapie?

 • čas na liečbu a tiež relaxáciu-v kúpeľoch nie sú bežné obavy, ktoré môžu prísť s ambulantnou terapiou (preprava na procedúry, oddelenie od práce, povinností, domácnosti atď.).
 • konzultácia liečby s lekárom medspa a tiež fyzioterapeutom.
 • prírodný zdroj obnovy doma sa vo všeobecnosti nedá použiť na ambulantnú liečbu.
 • Úprava nastavenia.

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu a kedy je medspa kompenzovaná poisťovňou?

Ak potrebujete denné kúpele a splníte problémy s liečbou v zdravotníckom zariadení (predchádzajúci pobyt v nemocnici alebo ambulantná liečba), lekár (odborník alebo praktický lekár) vám určite napíše návrh liečebných kúpeľov. Na základe toho poskytovateľ poistenia preskúma, či ste kvalifikovaní na dennú kúpeľnú terapiu. Zvyčajne do tridsiatich dní a určite vám pošle upozornenie. Listom vás určite upozorní na autorizáciu (vrátenie) alebo odmietnutie dennej kúpeľnej terapie. Ak je to pre vás povolené, ukáže sa vám tiež, či ide o indikačnú skupinu a (úplne krytú poskytovateľom poistenia) alebo skupinu B (čiastočne krytú poisťovateľom) a tiež kúpele/zariadenia, kde môžete získať terapiu.Kto má nárok na kúpeľnú liečbu a kedy je medspa kompenzovaná poisťovňou?

Ako často môžem kvalifikovať pre health Club terapiu?

Všeobecne platí, že v jednom fiškálnom roku môžete absolvovať kúpeľnú terapiu hneď, s niektorými lekárskymi diagnózami raz za dva roky. V podmienkach po úrazoch alebo po procedúrach je liečebná kúpeľná liečba možná hneď ako pri konkrétnom stave. Ak zostávate v otázke, koľkokrát za rok môžete navštíviť Denné kúpele prostredníctvom zdravotnej poisťovne, opýtajte sa špecializovaného lekára alebo kontaktujte svojho poskytovateľa poistenia.

Kedy nie je možné upraviť alebo povoliť dennú kúpeľnú liečbu?

O tom, či máte nárok na kúpele, pretože o vašej lekárskej diagnóze rozhodne vaša účasť v zdravotníckom zariadení. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonné požiadavky, musí prijať zdravotná poisťovňa. Revízny lekár zdravotnej poisťovne ho však môže vrátiť na doplnenie alebo odmietnuť, ak nespĺňa konkrétne podmienky. Zamietnutie návrhu sa musí vykonať s náležitým odôvodnením. Okrem toho, či je žiadosť riadne vyplnená, ako aj v súlade s právnymi predpismi, či sú pripojené všetky potrebné klinické správy a hodnotenia, Poisťovňa posudzuje aj rôzne ďalšie kritériá. Napríklad, či je zaručená osoba skutočne liečená na chorobu, pre ktorú bola použitá liečba medspa a či je indikátor platný v čase hodnotenia. Ďalšou bariérou môže byť aj pridružený stav (kontraindikácia), pre ktorý nemôže liečba zdravotníckeho zariadenia vykonávať (napríklad intenzívne prenosné ochorenie, inkontinencia, Materstvo, smrteľné nádory počas liečby atď.). Neustálym dôvodom zamietnutia návrhu je absencia predchádzajúcej ambulantnej alebo ústavnej liečby.

Aké lekárske diagnózy sa riešia v Kúpeľoch Dudince?

Zákon rozlišuje medzi významnými a oveľa menej významnými diagnózami. Vzhľadom na lekárske diagnózy liečené v Dudinciach tím An zahŕňa dospelých, ktorí zápasia s:

 • problémy po operáciách na systéme krvného obehu.
 • špecifické znepokojené ochorenie (paralýza).
 • stavy po operáciách alebo poraneniach pohybového aparátu.
 • neuromuskulárne degeneratívne ochorenia.

V tíme B je oveľa menej závažných diagnóz:

 • podmienky po procedúrach pre srdcové problémy.
 • chronické ochorenia obehového systému.
 • pretrvávajúce znepokojené ochorenie.
 • pretrvávajúce ochorenie muskuloskeletálneho systému.
 • pracovné podmienky.
 • choroby súvisiace s hypertenziou.

Patrí vaša lekárska diagnóza medzi choroby, s ktorými sa zaoberáme? Pozrite si kontrolný zoznam indikátorov pre liečbu medspa-indikácie pre kúpeľnú liečbu.

Aká je veľkosť dennej kúpeľnej terapie schválená zdravotnou poisťovňou?

Dĺžka dennej kúpeľnej liečby pre konkrétne lekárske diagnózy je uvedená v indikačnom zozname. Normálne je to 21 dní, s niektorými diagnózami až 28 dní. Pri ochoreniach obehového systému je to 21-dňový pobyt. To isté platí pre poruchy činnosti-s výnimkou kúpeľnej liečby po úraze alebo chirurgickom zákroku na pohybovom aparáte. Dĺžka uchovávania je až 28 dní. Napriek určitému nervovému ochoreniu (napríklad zápalovému ochoreniu centrálnych nervov alebo obrne) trvá kúpeľná liečba 28 dní.Aká je veľkosť dennej kúpeľnej terapie schválená zdravotnou poisťovňou?

Čo vynakladá poisťovateľ na vašu kúpeľnú terapiu v skupine A A B?

Liečba zdravotníckeho zariadenia prostredníctvom zdravotného poistenia je rozdelená priamo do 2 skupín. Pokiaľ ide o to, aké diagnózy sú kvalifikované do liečebných kúpeľov, a tiež do ktorej skupiny patrí vaša, lekár vás upozorní na základe kontrolného zoznamu znakov pre kúpeľnú liečbu. Denný kúpeľný liečebný tím A. tím a tvoria choroby, pri ktorých zdravotná poisťovňa hradí poistencovi terapiu, ubytovanie ako aj stravu (plná penzia). Garantovaná osoba platí v zdravotníckom zariadení Dudince povinný poplatok za ústavné ošetrenie *, ktorý vyplýva z nariadenia (1,70 EUR jednotlivec / deň), potrebné doplatky za ubytovanie, ako aj stravné a rekreačný poplatok za ubytovanie (medspa náklady hradené mestu vo výške 1,50 EUR osoba/ noc). Ak máte záujem, môžete zaplatiť pridané. * Držitelia aspoň striebornej Janského plakety, ako aj osoby vo výrobku vyžadujú s certifikáciou od Upsvar (od 4. deň pobytu). Kúpeľná liečba tím B. V tíme B sa skladá z choroby, pri ktorej zdravotná poisťovňa vynakladá na poisteného iba ošetrenie. Dovolenkové ubytovanie ako aj stravu si hradí sám poistenec, ako aj daňovú povinnosť za ubytovanie (denné kúpeľné náklady hradené mestu Dudince vo výške 1,50 EUR osoba / večer). Množstvo doplatkov za ubytovanie, ako aj stravu je určené dennými kúpeľmi. Ceny sa zvyčajne spoliehajú na sezónnosť. Ak nemáte v úmysle platiť veľa, odporúčame vám absolvovať dennú kúpeľnú liečbu mimo sezóny (chladné počasie).

Lascia un commento